Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Και πάλι για τα "σοβιετικά αρχεία": συλλογές τεκμηρίων και σιωπές των αρχείων για τον ελληνικό εμφύλιο Παπαθανασίου Ιωάννα Αρχειοτάξιο 2000

Στο άρθρο παρουσιάζεται αναλυτικά το διαθέσιμο αρχειακό υλικό για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο στα Σοβιετικά αρχεία. Μεταξύ άλλων η συγγραφέας αναφέρει δυο μεγάλες αρχειακές σειρές προσβάσιμες πλέον στους ερευνητές: Το Αρχείο του Τμήματος...

ΑΡΧΕΙΑ, ΚΚΕ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ