Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
"Οι διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατικής Ελλάδας μέσα στο 1948": μια έκθεση του Πέτρου Ρούσου Ματθαίου Άννα, Πολέμη Πόπη Αρχειοτάξιο 2000

Το άρθρο περιγράφει τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης για τον αγώνα του ΔΣΕ στην Ευρώπη. Ασχολείται με την αντιπροσώπευση της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης και στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον,...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
"Οι διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατικής Ελλάδας μέσα στο 1948": μια έκθεση του Πέτρου Ρούσου Ματθαίου Άννα, Πολέμη Πόπη Αρχειοτάξιο 2000

Το άρθρο περιγράφει τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης για τον αγώνα του ΔΣΕ στην Ευρώπη. Ασχολείται με την αντιπροσώπευση της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης και στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον,...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ