Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Μια υπόθεση πολιτικής και όχι δικαιοσύνης: η δίκη Μέρτεν (1957-59) και οι ελληνογερμανικές σχέσεις Σπηλιώτη Σούζαν-Σοφία 2003

Το άρθρο μελετά τη δίκη του Μαξιμίλαν Μέρτεν και τις προεκτάσεις που αυτή είχε στις ελληνογερμανικές σχέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής προωθούσε μια πολιτική ευνοϊκής...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΡΤΕΝ, ψυχρός πόλεμος