Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Μεταξύ εξάρτησης και αλληλεγγύης: οι σχέσεις του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος με τα αδελφά κόμματα Στεργίου Ανδρέας 2011

Το άρθρο εξετάζει τις σχέσεις του ΚΚΕ με τα κομμουνιστικά κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 έως τη δεκαετία του 1980. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου...

ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974, ΕΔΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΚΕ, ΚΚΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ΚΚΕ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ), ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ