Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война Баев Йордан 2010

Μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών, ο συγγραφέας αναλύει τη θέση των Βαλκανίων στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου