Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Политика США в Греции в январе-ноябре 1944 г. Калинин А.А. Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2010

Στο άρθρο αναλύεται η αμερικάνικη επιρροή στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια μεταξύ του Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 1944. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διπλωματικές τάσεις της Ουάσιγκτον. Ο συγγραφέας περιγράφει τη διαδικασία της σταδιακής ανόδου του...

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
На переднем рубеже холодной войны: советская политика в Греции в 1947–1949 гг. Калинин А.А. Ярославский педагогический вестник 2011

Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας βασίζει την ερεύνα του πάνω σε τεκμήρια του Αρχείου της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Ρωσικού κρατικού αρχείου της κοινωνικό-πολιτικής ιστορίας. Αναλύει την πολιτική πορεία της Σοβιετικής...

ΔΣΕ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ, ψυχρός πόλεμος