Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Советский Союз в локальных войнах и конфликтах Лавренов С.Я., Попов Н. Гражданская война в Греции 2003

Ενα κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει εν συντομία τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τις αρχές του Β΄ΠΠ έως τα τέλη του εμφυλίου πολέμου. Το ενδιαφέρον των συγγραφέων επικεντρώνεται στις δραστηριότητες του ΚΚΕ και στις διαδικασίες ίδρυσης του ΕΑΜ...

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΚΚΕ, ΣΤΑΛΙΝ
Советский Союз в локальных войнах и конфликтах Лавренов С.Я., Попов Н. Гражданская война в Греции 2003

Ενα κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει εν συντομία τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τις αρχές του Β΄ΠΠ έως τα τέλη του εμφυλίου πολέμου. Το ενδιαφέρον των συγγραφέων επικεντρώνεται στις δραστηριότητες του ΚΚΕ και στις διαδικασίες ίδρυσης του ΕΑΜ...

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΚΚΕ, ΣΤΑΛΙΝ