Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Present at the Creation: My Years in the State Department Acheson Dean 1969

Πρόκειται για τα απομνημονεύματα του πρώην υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Dean Acheson. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο καλύπτει τα έτη 1941-1945, όταν ο συγγραφέας ήταν αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών. Το δεύτερο μέρος αφορά...