Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Griechenlands Außenpolitik und Europa: Verpaßte Chancen und neue Herausforderungen Axt Heinz-Jürgen 1992

Η μελέτη διερευνά τις «χαμένες ευκαιρίες» και τις «νέες προκλήσεις» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα Βαλκάνια και γενικά στην Ευρώπη, κατά την δεκαετία του ’80. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι για την Ελλάδα η Τουρκία αποτελεί από το 1974 τον υπ’...

Entspannung im Ägäiskonflikt? Griechisch-türkische Beziehungen nach Davos Axt Heinz-Jürgen, Kramer Heinz 1990

Η μελέτη εστιάζει στην ελληνο-τουρκική διαμάχη για το Αιγαίο κατά την δεκαετία του 1980. Κύριο σημείο αναφοράς είναι η συνάντηση Παπανδρέου – Οζάλ στο Νταβός της Ελβετίας το 1988. Οι συγγραφείς αναλύουν το πολιτικό και νομικό πλαίσιο της διαμάχης...

Entspannung im Ägäiskonflikt? Griechisch-türkische Beziehungen nach Davos Axt Heinz-Jürgen, Kramer Heinz 1990

Η μελέτη εστιάζει στην ελληνο-τουρκική διαμάχη για το Αιγαίο κατά την δεκαετία του 1980. Κύριο σημείο αναφοράς είναι η συνάντηση Παπανδρέου – Οζάλ στο Νταβός της Ελβετίας το 1988. Οι συγγραφείς αναλύουν το πολιτικό και νομικό πλαίσιο της διαμάχης...