Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
I disobbedienti della 9a Armata, Albania 1943-1945 Azzi Viscardo 2010

Το συγκεκριμένο βιβλίο μας βοηθά να εντάξουμε στην οπτική μας γωνία τα γεγονότα στην Αλβανία μετά τη Συνθηκολόγηση του Ιταλικού Στρατού στις 8 Σεπτεμβρίου 1943. Στην Αλβανία, υπήρχε πλέον η ακέφαλη 9η Ιταλική Στρατιά, η αλβανική...