Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Minoritetet në Shqipëri midis identitetit dhe integrimit 1939-1949 Boçi Sonila 2012

Πρόκειται για μελέτη, η οποία αποτελεί την προέκταση της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως και μελετά τις μειονότητες της Αλβανίας κατά τη δεκαετία του 1940. Κυρίαρχο ρόλο κατέχει η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Μετά το θεωρητικό πλαίσιο...

Marrëdhëniet e NdërsjellatëMinoritetitGrek me QeverinëKomunisteShqiptare (1944-1945) Boçi Sonila StudimeHistorike 2009 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
MinoritetigreknëShqipërinëfillimtëviteve 50 Boçi Sonila StudimeHistorike 2010 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ψυχρός πόλεμος
Politika e ShtetitKomunistShqiptarndajMinoritetevenëShqipëri (1944-1948) Boçi Sonila StudimeHistorike 2010 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΚΚΕ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ,