Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Minoritetet në Shqipëri midis identitetit dhe integrimit 1939-1949 Boçi Sonila 2012

Πρόκειται για μελέτη, η οποία αποτελεί την προέκταση της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως και μελετά τις μειονότητες της Αλβανίας κατά τη δεκαετία του 1940. Κυρίαρχο ρόλο κατέχει η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Μετά το θεωρητικό πλαίσιο...

Politika e ShtetitKomunistShqiptarndajMinoritetevenëShqipëri (1944-1948) Boçi Sonila StudimeHistorike 2010 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΚΚΕ, ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ,
Marrëdhëniet e NdërsjellatëMinoritetitGrek me QeverinëKomunisteShqiptare (1944-1945) Boçi Sonila StudimeHistorike 2009 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
MinoritetigreknëShqipërinëfillimtëviteve 50 Boçi Sonila StudimeHistorike 2010 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ψυχρός πόλεμος