Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Advance Agent of the Truman Doctrine: The United States, the New York Times, and the Greek Civil War Chomsky David 2000

Το άρθρο εξετάζει τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι New York Times στην υποστήριξη του Δόγματος Τρούμαν και στον επηρεασμό της αμερικανικής κοινής γνώμης υπέρ της διακηρυχθείσας νέας πολιτικής των ΗΠΑ. Η στάση του εκδότη φανερώνει την προκατάληψή του...

NEW YORK TIMES, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ψυχρός πόλεμος