Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The United States, the United Nations, and the Greek Question, 1946-1952 Coufoudakis Van Greece in the 1940s. A Νation in Crisis 1981

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται μια ιδιαίτερη διάσταση της αμερικανικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Συγκεκριμένα η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι σε αυτό που ονομάστηκε Ελληνικό ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το θέμα μπορεί να...

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΗΠΑ, ΟΗΕ, ψυχρός πόλεμος