Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Marshall Plan in Greece Delivanis Dimitris 1967

Το άρθρο αναλύει συνοπτικά τον ρόλο που διαδραμάτισε το Σχέδιο Μάρσαλ στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας μεσούντος του ελληνικού εμφυλίου και την επαύριο της λήξης του. Ο συγγραφέας συμπεραίνει πως παρότι τα κονδύλια του Σχεδίου Μάρσαλ δεν...

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ