Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Mezinárodní souvislosti řecké občanské války Eichler Jan Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia 2010

Στο άρθρο αναλύεται το διεθνές πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η στάση των κυριότερων διεθνών δυνάμεων έναντι του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Επισημαίνεται ότι η απόφαση των Τσώρτσιλ - Τρούμαν να επέμβουν δυναμικά στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο...

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ, ψυχρός πόλεμος