Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Anglo-American Relations with Greece: The Coming of the Cold War, 1942-1947 Frazier Robert 1991

Η μονογραφία αναλύει τις πολιτικές της Βρετανίας και των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι πολιτικές των δύο δυτικών Δυνάμεων στην εξέλιξη του ελληνικού ζητήματος από την Κατοχή ως το 1947 (διακήρυξη Δόγματος Τρούμαν και...

Did Britain start the Cold War? Bevin and the Truman Doctrine Frazier Robert 1984

Ο συγγραφέας αμφισβητεί την άποψη πως η Βρετανία προκάλεσε την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου όταν αποφάσισε να διακόψει την οικονομική της υποστήριξη στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1947. Καταδεικνύει ότι η βρετανική αποχώρηση από την Ελλάδα δεν...

ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΜΠΕΒΙΝ, ΧΙΟΥ ΝΤΑΛΤΟΝ, ψυχρός πόλεμος