Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Managing NATO's weakest flank: the United States, Greece, and Turkey Haass Richard 1986

Το άρθρο αναλύει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ στη σχέση τους με την Ελλάδα και την Τουρκία από το 1945 και εξής. Παρά την ένταξη των δύο τελευταίων στο ΝΑΤΟ το 1952, κατά περιόδους οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οξύνονταν εξαιτίας τριβών...

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ