Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
United States Policy toward Greece in the United Nations, 1946-1950 Howard Harry 1967

Το άρθρο εξετάζει την αμερικανική πολιτική έναντι του ελληνικού ζητήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) μεταξύ 1946 και 1950. Εύλογα οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και στις συζητήσεις που διεξήχθηκαν στον ΟΗΕ σχετικά με...

UNSCOB, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΟΗΕ
Greece and its Balkan Neighbors (1948-1949). The United Nations Attempts at Conciliation Howard Harry 1966

Το άρθρο εξετάζει την ανάμιξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο ελληνικό πρόβλημα. Έμφαση δίνεται στην προσπάθειά του ΟΗΕ να επιτύχει τη συνδιαλλαγή μεταξύ της Ελλάδας και των βόρειων (κομμουνιστικών) βαλκάνιων γειτόνων της, κατά το 1948-49....

UNSCOB, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΗΕ, ψυχρός πόλεμος
United States policy toward Greece in the United Nations, 1946-1950 Howard Harry Balkan Studies 1967 UNSCOB, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ, ΗΠΑ, ΟΗΕ
Greece and its Balkan neighbors (1948-1949) Howard Harry Balkan Studies 1966 UNSCOB, ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ, ΟΗΕ