Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
‘A New Kind of War’: America’s Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece Jones Howard 1989

Το βιβλίο μελετά την επέμβαση των ΗΠΑ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου αναπτύχθηκε ένα νέο είδος πολέμου το οποίο αποτέλεσε πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η μεταγενέστερη...

The Truman Doctrine in Greece: America's Global Strategy and the "New Kind of War" Jones Howard 1998

Το άρθρο εξετάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου αναπτύχθηκε ένα νέο είδος πολέμου το οποίο αποτέλεσε πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η μεταγενέστερη στρατηγική των...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΗΠΑ, ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ψυχρός πόλεμος
The Diplomacy of Restraint: The United States’ Efforts to Repatriate Greek Children Evacuated during the Civil War of 1946-9 Jones Howard 1985

Κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας αποφάσισε τη συγκέντρωση παιδιών από τις βόρειες επαρχίες της Ελλάδας και την αποστολή τους στις Λαϊκές Δημοκρατίες των Βαλκανίων. Η ελληνική κυβέρνηση, αντιδρώντας...

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ