Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Deus ex machinα? Truman/Marshall Aid, Engineers, and Greece’s Post-war Development Discourse Kakridis Andreas 2009

Το άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εξαγγελία και η εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ επηρέασε τον δημόσιο διάλογο και το όραμα για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο. Κρίσιμης...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΛΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ, ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΙΤΟ