Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
From Dictatorship to Democracy: US-Greek Relations at a Critical Turning Point (1974-1975) Klapsis Antonis 2011

Βασισμένο κατά κύριο λόγο σε αρχειακό υλικό, το εν λόγω άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου κρίσιμου χρόνου μετά την κατάρρευση της επταετούς δικτατορίας στην Ελλάδα....

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (1946), ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ