Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Παιχνίδια εναλλαγής στην Αθήνα: η πολιτική αστάθεια 1946-1952 Legg Keith 1992

Το άρθρο αυτό μελετά το πολιτικό σύστημα και τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα από το τέλος του Β΄ ΠΠ έως την άνοδο του Αλέξανδρου Παπάγου στην εξουσία το 1952. Μελετώντας τη δράση των πολιτικών κομμάτων και τη λειτουργία των...

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ, ψυχρός πόλεμος