Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Der Beitrag des griechischen Volkes zum antifaschistischen Befreiungskampf Mawromatis Panaotis 1961

Στη μελέτη γίνεται επισκόπηση του εαμικού αντιστασιακού κινήματος υπό το πρίσμα της ανατολικογερμανικής ιστοριογραφίας. Ο συγγραφέας περιγράφει την ίδρυση, την οργάνωση και τη μαζική απήχηση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στην ελληνική κοινωνία,...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΔΕΣ, ΕΠΟΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ