Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
International Intervention in the Greek Civil War: the United Nations Special Committee on the Balkans, 1947-1952 Nachmani Amikam 1990

Το βιβλίο εξετάζει την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών, και κυρίως την πολιτική των ΗΠΑ, της ΕΣΣΔ και της Βρετανίας στα ελληνικά ζητήματα μέσω των Ηνωμένων Εθνών, κατά την περίοδο 1947-1949. Τον Οκτώβριο του 1947, ενώ ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος...

Israel, Turkey, Greece: Uneasy Relations in Eastern Mediterranean Nachmani Amikam 1987

Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία και την Ελλάδα από την ίδρυση του ισραηλιτικού κράτους έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Βασιζόμενος σε πλούσιο αρχειακό υλικό, ο συγγραφέας εξετάζει ποικίλες πτυχές των σχέσεων μεταξύ των...

Guerrillas at Bay. The Rise and Fall of the Greek Democratic Army: The Military Dimension. Civil War in Greece: 1946-1949 Nachmani Amikam 1992

Το άρθρο εξετάζει τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), του στρατιωτικού βραχίονα του ΚΚΕ κατά τον ελληνικό Εμφύλιο του 1946-49. Μεταξύ άλλων ο συγγραφέας αναλύει ποιές πληθυσμιακές ομάδες στελέχωσαν τον ΔΣΕ, την οργάνωση του ΔΣΕ, τους...

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ, ψυχρός πόλεμος
So Near and Yet so Far: Graeco-Israeli Relations Nachmani Amikam 1987

Το άρθρο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ από την ίδρυση του ισραηλιτικού κράτους έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο συγγραφέας αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν επήλθε ουσιαστική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες παρά τις...

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΗΠΑ, ΡΗΞΗ ΤΙΤΟ-ΣΤΑΛΙΝ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ψυχρός πόλεμος
Civil War and Foreign Intervention in Greece, 1946-49 Nachmani Amikam 1984

Το άρθρο μελετά τον ρόλο που έπαιξαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στην έκβαση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου του 1946-1949. Αρχικά, ο συγγραφέας περιγράφει την οικονομική και πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ Π Π. Στη...

ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ, ψυχρός πόλεμος