Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ellis O. Briggs and the US Embassy in Greece, 1959 to 1962: A "Relentless Struggle" Pagedas Constantine 2006

Το άρθρο επιχειρεί να αναδείξει πτυχές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από την οπτική του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Ellis Briggs (1959-1962). Στηριγμένο σε έρευνα στο προσωπικό αρχείο του αμερικανού διπλωμάτη, το άρθρο...

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ, ΗΠΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ