Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Sozio-politische Strukturen und ökonomische Entwicklung in Griechenland Papaspiliopoulos Spilios 1970

Ο συγγραφέας διερευνά τις κοινωνικές και οικονομικές δομές στην Ελλάδα, εκφράζοντας την άποψη ότι η αστική τάξη δεν μπόρεσε να προσφέρει λύσεις στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας μέσω της εκβιομηχάνισης, του κρατικού εκσυγχρονισμού...

ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΡΕ, ΚΚΕ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ