Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Cominform and the Greek Civil War, 1947-1949 Papathanasiou Ioanna The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences 2004

Το άρθρο επανεξετάζει κριτικά τη θέση που έχει υποστηριχτεί σε μεγάλο αριθμό μελετών για το ρόλο της ΕΣΣΔ στις αποφάσεις των Ελλήνων κομμουνιστών. Υποστηρίζει ότι η θέση των αδερφών κομμάτων δεν υπήρξε ποτέ ούτε γραμμική ούτε ενιαία και ότι η...

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΚΚΕ, ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ