Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Foreign Interference in Greek Politics Couloumbis Theodore, Petropulos John, Psomiades Harry 1976

Το βιβλίο αποτελεί μια εξιστόρηση της πολιτικής ανάμιξης των Μεγάλων Δυνάμεων και, μετά το 1945, των δύο υπερδυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας. Το έργο καλύπτει την περίοδο από την Επανάσταση του 1821 έως την...

Foreign Interference in Greek Politics Couloumbis Theodore, Petropulos John, Psomiades Harry 1976

Το βιβλίο αποτελεί μια εξιστόρηση της πολιτικής ανάμιξης των Μεγάλων Δυνάμεων και, μετά το 1945, των δύο υπερδυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας. Το έργο καλύπτει την περίοδο από την Επανάσταση του 1821 έως την...

Foreign Interference in Greek Politics Couloumbis Theodore, Petropulos John, Psomiades Harry 1976

Το βιβλίο αποτελεί μια εξιστόρηση της πολιτικής ανάμιξης των Μεγάλων Δυνάμεων και, μετά το 1945, των δύο υπερδυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας. Το έργο καλύπτει την περίοδο από την Επανάσταση του 1821 έως την...