Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Griechenland 1940-1950. Die Zeit der Bürgerkriege Richter Heinz A. 2012

Το βιβλίο αποτελεί συνολική πραγματεία των πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων της δεκαετίας του ’40. Ο συγγραφέας, με βάση αμερικανικές, βρετανικές και ελληνικές πηγές, υποστηρίζει την άποψη ότι ο «βρετανικός παράγοντας» έπαιξε...

Griechenland im Zweiten Weltkrieg 1939-1941 Richter Heinz A. 2010

Το βιβλίο αποτελεί συμβολή στην μελέτη του ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού πολέμου 1940/41. Ο συγγραφέας αναλύει τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της διετίας από την ιταλική εισβολή στην Αλβανία (Απρίλιος 1939) ως την ελληνική...

Die griechisch-türkischen Beziehungen: Konflikt ohne Ende? Richter Heinz A. 2005

Στο άρθρο εξετάζεται η πορεία των ελληνο-τουρκικών σχέσεων αναφορικά με τα μειονοτικά ζητήματα, την διαμάχη στο Αιγαίο και το Κυπριακό Ζήτημα. Κατά τον συγγραφέα οι τρεις αυτές εστίες έντασης δεν αποτελούν ξεχωριστά προβλήματα αλλά συνδέονται...

ΑΙΓΑΙΟ, ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΕΟΚΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΠΟΜΑΚΟΙ, ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
Griechenland im Zweiten Weltkrieg. Eroberung, Occupation, Kollaboration, Widerstand, Exil und Befreiung Richter Heinz A. 2001

Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της Κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944), η οποία περιλαμβάνει τα κυριότερα θέματα της περιόδου, όπως τη στρατιωτική κατάκτηση της Ελλάδας από τα στρατεύματα του Άξονα, τον εκτοπισμό των Εβραίων στα...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΔΙΣΤΟΜΟ, ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΔΕΣ, ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ
Ägäis – Meer des Friedens? Richter Heinz A. 1999

Στο άρθρο εξετάζεται η ελληνο-τουρκική διαμάχη στο Αιγαίο ύστερα από την ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Θάσο το 1973, που κορυφώθηκε μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ένα χρόνο αργότερα. Κατά το συγγραφέα η διαμάχη στο Αιγαίο...

ΑΙΓΑΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ, ΠΟΜΑΚΟΙ, ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ