Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Greek McCarthyism: A Comparative Assessment of Greek Post-Civil War Repressive Antocommunism and the U.S. Truman-McCarthy Era. Samatas Minas 1986

Ο συγγραφέας κάνει μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στον ριζοσπαστικό αντικομμουνισμό στο εσωτερικό των ΗΠΑ την περίοδο 1947-1954 και τον μετεμφυλιακή αντικομμουνιστική σταυροφορία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η αντικομμουνιστική αυτή...

ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΟΗΕ, ψυχρός πόλεμος