Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences Carabott Phillip, Sfikas Thanassis

Τα κείμενα του συλλογικού τόμου εξετάζουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, προσεγγίζοντας συγκριτικά το ιστορικό αυτό γεγονός με άλλες παράλληλες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη. Το βιβλίο επιχειρεί να υιοθετήσει διεπιστημονική...

The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences Carabott Phillip, Sfikas Thanassis

Τα κείμενα του συλλογικού τόμου εξετάζουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, προσεγγίζοντας συγκριτικά το ιστορικό αυτό γεγονός με άλλες παράλληλες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη. Το βιβλίο επιχειρεί να υιοθετήσει διεπιστημονική...