Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Studies in the History of the Greek Civil War, 1945-49 Baerentzen Lars, Iatrides John, Smith Ole 1987

Ο τόμος περιλαμβάνει 15 άρθρα που αναλύουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου από το 1945 ως το 1949. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η πολιτική και οικονομική αστάθεια της περιόδου αμέσως μετά την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά, η πολιτική των...

Studies in the History of the Greek Civil War, 1945-49 Baerentzen Lars, Iatrides John, Smith Ole 1987

Ο τόμος περιλαμβάνει 15 άρθρα που αναλύουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου από το 1945 ως το 1949. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η πολιτική και οικονομική αστάθεια της περιόδου αμέσως μετά την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά, η πολιτική των...

Studies in the History of the Greek Civil War, 1945-49 Baerentzen Lars, Iatrides John, Smith Ole 1987

Ο τόμος περιλαμβάνει 15 άρθρα που αναλύουν πτυχές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου από το 1945 ως το 1949. Ανάμεσα στα άλλα εξετάζονται η πολιτική και οικονομική αστάθεια της περιόδου αμέσως μετά την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά, η πολιτική των...