Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
A Turning Point in the Greek Civil War, 1945-1949: The Meeting between Zachariadis and Markos, July 1946 Smith Ole S. 1979

Το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαμειφθέντων ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη και στον Μάρκο Βαφειάδη τον Ιούλιο του 1946. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα ως σημείο καμπής στην Ιστορία του ελληνικού...

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΚΑΤΟΧΗ, ΚΚΕ, ΠΕΕΑ