Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Moscow and Greek Communism, 1944-1949 Stavrakis Peter J. 1989

Η μελέτη αναλύει τη σοβιετική πολιτική έναντι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του Β’ Π Π και κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Σκοπός του συγγραφέα είναι να καταδείξει ότι η σοβιετική πολιτική έναντι της Ελλάδας...

Soviet Policy in Areas of Limited Control: The Case of Greece Stavrakis Peter J. Greec at the Crossroads. The Civil War and Its Legacy 1995

Το άρθρο ασχολείται με την πολιτική των Σοβιετικών έναντι της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η Σοβιετική πολιτική στην περιοχή μεταβάλλονταν ανάλογα με τις επιδιώξεις της Μόσχας στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή αλλά και ανάλογα...

ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΑΛΙΝ