Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
De Gaulle et Karamanlis: La Nation, l'Etat, l'Europe Svolopoulos Constantin, Morelle Chantal 2002

Πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Ίδρυμα Σαρλ ντε Γκωλ στην Αθήνα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2000.

La Grèce face aux problèmes de décolonisation Svolopoulos Constantin 2004

Η συμβολή παρουσιάζει τη στάση που τήρησε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνο Καραμανλή απέναντι στην αποικιοποίηση του Μαγκρέμπ και ειδικότερα ως προς τον πόλεμο της Αλγερίας, και τα σχετικά διακυβεύματα των...

ΑΛΓΕΡΙΝΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ, ΣΟΥΕΖ (ΚΡΙΣΗ)
La politique européenne de la Grèce et le général de Gaulle, 1959-1963 Svolopoulos Constantin 2002

Η δημοσίευση εξετάζει την στάση του προέδρου της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκωλ σχετικά με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κατά την περίοδο 1959-1963, υπό την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ
La perspective européenne de la politique extérieure grecque et le Général de Gaulle, 1959-1963 Svolopoulos Constantin 1992

Η συμβολή αναλύει τη στάση του Σαρλ ντε Γκωλ απέναντι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ
Le regard de la Grèce sur l’Europe du XXe siècle Svolopoulos Constantin 1993

Η μελέτη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο προσλήφθηκε η έννοια της Ευρώπης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς στα γεωγραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και άλλα συναφή κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Le perspective européenne de la politique extérieure grecque et le general de Gaulle (1959-1963) Svolopoulos Constantin 1992

Η μελέτη αναλύει τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το 1959 έως το 1963 σε συνάρτηση με την τοποθέτηση του Σαρλ ντε Γκωλ έναντι της προοπτικής ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η...

ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΟΚ, ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΓΚΩΛ
De Gaulle et Karamanlis: La Nation, l'Etat, l'Europe Svolopoulos Constantin, Morelle Chantal 2002

Πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Ίδρυμα Σαρλ ντε Γκωλ στην Αθήνα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2000.