Ελεύθεροι πολιορκημένοι στη Βόρειο Ήπειρο

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για βιωματική μαρτυρία Έλληνα μειονοτικού στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η μαρτυρία του σχετίζεται και με την αλβανική ορθόδοξη Εκκλησία κατά την ανάλογη περίοδο, με ανάλογες μαρτυρίες και άλλων προσώπων, ενώ δίνεται και κατάλογος ιερέων και διακόνων, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από το καθεστώς.

Publisher: 
Λιακόπουλος
City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2002