Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων)

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ και έγγραφα της ΚΕ του ΚΚΣΕ. Οι εκθέσεις προέρχονται και από τη σοβιετική πρεσβεία στην Αθήνα και αφορούν και την επίδραση των σοβιετο-γιουγκοσλαβικών και σοβιετο-αλβανικών σχέσεων στην ελληνική πολιτική ζωή.

Publisher: 
Παρατηρητής
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΗΣ
Year: 
2003