Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων) Κόντης Β. Μουρέλος Γ., Παπουλίδης Κ., Προζουμέντσικοφ Μ. Γ., Σμιρνόβα Ν. Ντ., Τομίλινα Ν. Γ. 2003

Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της...

Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων) Κόντης Β. Μουρέλος Γ., Παπουλίδης Κ., Προζουμέντσικοφ Μ. Γ., Σμιρνόβα Ν. Ντ., Τομίλινα Ν. Γ. 2003

Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της...

Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων) Κόντης Β. Μουρέλος Γ., Παπουλίδης Κ., Προζουμέντσικοφ Μ. Γ., Σμιρνόβα Ν. Ντ., Τομίλινα Ν. Γ. 2003

Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της...

Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων) Κόντης Β. Μουρέλος Γ., Παπουλίδης Κ., Προζουμέντσικοφ Μ. Γ., Σμιρνόβα Ν. Ντ., Τομίλινα Ν. Γ. 2003

Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της...

Σοβιετική Ένωση και Βαλκάνια στις δεκαετίες 1950 και 1960 (συλλογή εγγράφων) Κόντης Β. Μουρέλος Γ., Παπουλίδης Κ., Προζουμέντσικοφ Μ. Γ., Σμιρνόβα Ν. Ντ., Τομίλινα Ν. Γ. 2003

Πρόκειται για συλλογή 94 εγγράφων από το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Σύγχρονης Ιστορίας, τα οποία αντανακλούν όψεις της σοβιετικής πολιτικής στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Χρουστσόφ. Κυρίως, πρόκειται για αποφάσεις του Προεδρείου της...