Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ στον Εμφύλιο.

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μελέτη, η οποία εξετάζει τη σχέση του ΚΚΕ με τις Λαϊκές Δημοκρατίες κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Δίνονται στοιχεία για τη βοήθεια που παρείχαν οι τελευταίες στον ένοπλο αγώνα, ο οποίος διεξαγόταν. Η εργασία στηρίζεται σε αμερικανικά, βρετανικά, γιουγκοσλαβικά και ελληνικά αρχεία.

Publisher: 
Επίκεντρο
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΗΣ
Year: 
2012