Αντίσταση στη Βορειοηπειρωτική Γη. Η δράση και η θυσία του "Μετώπου Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου" (Μ.Α.Β.Η.) και των άλλων οργανώσεων.

Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη αποκομίζει ανέκδοτο υλικό για μία εθνικιστική ελληνική οργάνωση στη νότια Αλβανία κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, η οποία είχε σύντομη δράση. Αναλύει τη σχέση της με τις άλλες ελληνικές και αλβανικές αντιστασιακές οργανώσεις, καθώς και τα αίτια της διάλυσής της. Επιπρόσθετα, δίνεται μια σύντομη παρουσίαση με εθνικιστική γραφή για το βορειοηπειρωτικό ζήτημα, την περίοδο 1946-1949.

Publisher: 
Πελασγός
City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
1993