Στις φυλακές του Εμβέρ Χότζα. (Αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα)

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για τη βιωματική εμπειρία Έλληνα μειονοτικού από το Αργυρόκαστρο, ο οποίος εργάστηκε στην Αλβανία ως μουσικός και στη συνέχεια βρέθηκε στις φυλακές κατηγορούμενος. Η μαρτυρία είναι σπάνια, καθώς είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος μιλά για την κατάσταση στις φυλακές της συγκεκριμένης περιόδου στην Αλβανία.

Publisher: 
Αδελφοί Κυριακίδη
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΗΣ
Year: 
2011