Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση. Από τον Ψυχρό πόλεμο στην ύφεση, 1960-1974

Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη, στηριζόμενη κυρίως σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό από τα βρετανικά και τα αμερικανικά αρχεία, εξετάζει τις διαστάσεις στην ύφεση της έντασης μεταξύ των δύο παγκόσμιων συνασπισμών στη βαλκανική χερσόνησο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Διερευνώνται ζητήματα, όπως η ρήξη Αλβανίας και Σοβιετικής Ένωσης και η βαλκανική της διάσταση, το Μακεδονικό Ζήτημα και οι ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις, καθώς και η βαλκανική πολιτική της δικτατορίας των συνταγματαρχών έως το 1974.

Publisher: 
Ι. Σιδέρης
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
2006