1936-1946: δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα

Short Title: 
Εξάντας
Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα από την επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά έως τα μέσα της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τη φυσιογνωμία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, αναλύει την επίδραση της Κατοχής και της ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος στο συσχετισμό των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, και πραγματεύεται τη βίαιη σύγκρουση μεταξύ των κομμουνιστικών και των αστικοδημοκρατικών δυνάμεων τόσο κατά τη διάρκεια της Κατοχής όσο και αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώρας από τα στρατεύματα του Άξονα.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
1975