Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
1936-1946: δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα Richter Heinz 1975

Η μελέτη αναλύει τις εξελίξεις στην Ελλάδα από την επιβολή της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά έως τα μέσα της δεκαετίας του 1940. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί τη φυσιογνωμία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, αναλύει την επίδραση της Κατοχής και της...

Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution (1936-1946) Richter Heinz 1973

Πρόκειται για την πρώτη γενική επιστημονική μελέτη που καλύπτει χρονικά την περίοδο από της εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας (1936) έως τις απαρχές του εμφυλίου πολέμου (1945/46). O συγγραφέας επιχειρεί μια συνολική θεώρηση ιδιαίτερα της...

Griechenlands Kommunisten und die Europäische Gemeinschaft Richter Heinz 1980

Η μελέτη διερευνά την στάση των δύο ελληνικών κομμουνιστικών κομμάτων έναντι της σύνδεσης και της προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η χρονική περίοδος που εξετάζεται αφορά κυρίως το διάστημα 1974-1979. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί...

British Intervention in Greece. From Varkiza to Civil War, February 1945 to August 1946 Richter Heinz 1986

Η μελέτη αναλύει την επέμβαση των Βρετανών στην Ελλάδα με χρονικό σημείο εκκίνησης τα Δεκεμβριανά του 1944 και κατάληξη την άνοιξη του 1946. Σκοπός του συγγραφέα είναι να αναδείξει αφενός τους λόγους που ώθησαν τους Βρετανούς να επέμβουν...

Der griechisch-türkische Konflikt und die Haltung der Sowjetunion Richter Heinz 1987

Η μελέτη αναλύει τις αιτίες και την εξέλιξη της ελληνο-τουρκικής διαμάχης σε σχέση με την στάση της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στις δύο αυτές χώρες. Ο συγγραφέας τοποθετεί την αφετηρία της ελληνο-τουρκικής διαμάχης στην περίοδο της ελληνικής...

Zwischen Tradition und Moderne: Die politische Kultur Griechenlands Richter Heinz 1984

Στη συμβολή περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος· ο συγγραφέας θέτει ως δεδομένο ότι η ελληνική πολιτική κουλτούρα, λόγω της αποξένωσής της από τη δύση κατά την οθωμανική περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Griechenlands Kommunisten Richter Heinz 1979

Με βάση τα επίσημα κείμενα των δύο ελληνικών Κομμουνιστικών Κομμάτων (εσωτερικού και εξωτερικού) ο συγγραφέας σκιαγραφεί την ιστορία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος από την εποχή της μεταξικής δικτατορίας ως τις αρχές της μεταπολίτευσης. Η...

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΔΑ, ΚΚΕ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ΚΚΕ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ), ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΣΟΚ
Zwischen Tradition und Moderne: Die politische Kultur Griechenlands Richter Heinz 1988

Στο άρθρο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ο συγγραφέας θέτει ως δεδομένο ότι η ελληνική πολιτική κουλτούρα, λόγω της αποξένωσής της από τη δύση κατά την οθωμανική περίοδο, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Die griechische kommunistische Partei (KKE) 1944-1947: Von der Massenpartei zur Kaderpolitik Richter Heinz 1989

Στο κεφάλαιο εξετάζεται η (αρνητική κατά τον συγγραφέα) μετατροπή του ΚΚΕ από μαζικό κόμμα σε κόμμα στελεχών στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την απελευθέρωση μέχρι την έναρξη του εμφυλίου (1947-1949). Ο συγγραφέας θεωρεί ότι μετά την...

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ, ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ