Ελλάς: η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα

Short Title: 
Καστανιώτης
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο αποτελεί μια συνθετική απόπειρα αποτύπωσης διάφορων πτυχών της ελληνικής Ιστορίας από την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821 και της συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Οι συγγραφείς επέλεξαν τη θεματική προσέγγιση αντί της χρονολογικής μόνο αφήγησης των γεγονότων, για να φωτίσουν καλύτερα τους θεσμούς που διαμορφώθηκαν από το νεόκοπο ελληνικό κράτος μετά την ανεξαρτησία. Το πολιτικό σύστημα και οι εξελίξεις του, η εκπαίδευση, η Εκκλησία, ο στρατός, η οικονομία και η κοινωνία έχουν τα δικά τους κεφάλαια, ενώ η εξωτερική πολιτική, ο αλυτρωτισμός, τα όρια του κράτους και ο ελληνισμός της Διασποράς διασταυρώνονται στην εξιστόρηση των γεγονότων.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
2006