Η Ελλάδα και το Σχέδιο Μάρσαλ: η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας

Short Title: 
Gutenberg
Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη αναλύει την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα και τη συμβολή του στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο συγγραφέας περιγραφεί αρχικά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ. Στη συνέχεια, περιγράφει τις διάφορες περιόδους εφαρμογής του Σχεδίου Μάρσαλ από τον Ιούλιο του 1948 έως τον Ιούνιο του 1952, διερευνώντας τη διασύνδεσή του με τις ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις της εποχής, όπως ο ελληνικός Εμφύλιος και ο Πόλεμος της Κορέας αντίστοιχα.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΑΚ
Year: 
2007