Ελλάδα-ΕΟΚ,1959-1979: Από τη Σύνδεση στην Ένταξη

Short Title: 
Παπαζήσης
Author(s): 
Abstract: 

Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ από το 1959, όταν η Ελλάδα έγινε το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ, έως το 1979, όταν υπογράφτηκε η συμφωνία σύνδεσης. Ο συγγραφέας αναλύει τη συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ, την πρώτη περίοδο εφαρμογής της (1962-1967), το "πάγωμα" της συμφωνίας κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών, την επανενεργοποίηση της συμφωνίας (1974-1977), την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την κύρωσή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΜΚ