Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Ελλάδα-ΕΟΚ,1959-1979: Από τη Σύνδεση στην Ένταξη Χαρίτος Σπύρος

Το βιβλίο μελετά τις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ από το 1959, όταν η Ελλάδα έγινε το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ, έως το 1979, όταν υπογράφτηκε η συμφωνία σύνδεσης. Ο συγγραφέας αναλύει τη συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ, την...