Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Author(s): 
Abstract: 

Δίτομο έργο υπό την επιμέλεια της διευθύντριας του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρώτος τόμος εξετάζει την περίοδο 1948-1968, ενώ ο δεύτερος την περίοδο από το 1968 ως το 1981. Περιέχει επιλεγμένα επίσημα έγγραφα που εξετάζουν την περίοδο των διαπραγματεύσεων ένταξης της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΒΚ
Year: 
2003