Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Τομαή Φωτεινή 2003

Δίτομο έργο υπό την επιμέλεια της διευθύντριας του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρώτος τόμος εξετάζει την περίοδο 1948-1968, ενώ ο δεύτερος την περίοδο από το 1968 ως το 1981. Περιέχει επιλεγμένα επίσημα έγγραφα που εξετάζουν...

Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου κόσμου: Ψυχρός Πόλεμος - Δόγμα Truman - σχέδιο Marshall (Μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα, 1943-1951) Τομαή Φωτεινή 2002

Συλλογή εγγράφων από τη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρεται στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και στη σύλληψη και εφαρμογή του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η περίοδος 1943-1951...